Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa nie może służyć jedynie spełnieniu formalnych wymogów stawianych przez prawo, ale ma przede wszystkim zabezpieczać przed atakami cybernetycznymi.

Bezpieczna Gmina

Bezpieczeństwo Teleinformatyczne

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Podmiot realizujący zadania publiczne zapewnia poufność, dostępność, integralność informacji oraz autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

RODO

Nagrania z sesji rady gminy nie powinny znaleźć się w serwisie YouTube a wsparcie technicznie być udzielane przez TeamViewer. Niestety Gmail oraz  CDNy  potrafią również dane osobowe przechowywać poza Europą.

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa  w zakresie świadczenia lub korzystania z usług usług cyfrowych. Wdrożenie w przyszłości klastrów Intranet.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do utrzymania kontaktu z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o dostępności stron internetowych

Brak strony internetowej lub biuletynu informacji publicznej pociąga za sobą konsekwencje w postaci kary pieniężnej dla podmiotu publicznego.

Hosting RODO

Urząd powinien zadbać, żeby serwery, na których jest jego strona oraz serwer pocztowy, znajdowały się w Europie, a ze względu na umowy powierzenia najlepiej w Polsce.

E-Usługi

Cyber Gmina to routing, vlan’y i vpn’y

VLAN czyli odseparowanie komputerów w sieci LAN Urzędu to nieodzowna dzisiaj forma korzystania z usług sieciowych. Vlan‘y pozwalają na filtrowanie ruchu, segmentując tym samym komunikację pomiędzy referatami, księgowością, Sekretarzem czy Wójtem. Dodatkowo Routing pomiędzy serwerami a użytkownikami zabezpiecza przed wzajemnymi infekcjami wirusów czy dostępem nieuprawnionych komputerów w sieci do zasobów Urzędu.

Integracja systemów IT bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni

ASI – Administrator Systemów Informatycznych zajmuje się bezpośrednio dziedzinami IT: Aplikacjami, Systemami, Bazami danych, Infrastrukturą techniczną, Serwerami, Sieciami czy automatyzacją Backup. ASI potrafi i może zintegrować  wszystkie wymagane w pracy Urzędu technologie informatyczne. Powołanie ASI przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy w całym Urzędzie, optymalizuje działania JST, umożliwia wdrożenie nowych technologii czy zrozumienie niejasnej terminologi IT.

Administrator Systemów Infomratycznych

Kontrole z nami nie są groźne

Rozwiązania, które zostają przez nas wdrożone w Urzędzie nie tylko pozwalają na poprawienie stanu Cyberbezpieczeństwa ale również spełniają kryteria metodyki NIK – Najwyższej Izby Kontroli podczas realizacji celów kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenia sieci

Dostępność danych

Edukacja pracowników

Udostępnianie zasobów sieci

Logowanie zdarzeń

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe Pakiety CyberBezpieczeństwa

Ceny dotyczą Urzędu zatrudniającego do 20 pracowników lub posiadających 20 stanowisk komputerowych

 

CYBERBLOG

Najnowsze Artykuły na Blogu

Zadbaj o bezpieczeńtwo swoje i pracowników

 

Publiczny Internet dla Każdego

Projekt skierowany do Gmin, dofinansowany w 100%, dzięki któremu samorząd ma okazję, praktycznie nieodpłatnie, uruchomić dostęp do Internetu lokalnej społeczności, podróżnym oraz turystom. Punkty dostępu do bezprzewodowego Internetu można zainstalować m.in. w...

read more
Praca zdalna w Urzędzie Gminy

Praca zdalna w Urzędzie Gminy

Wirtulane Połączenia umożliwiające pracę zdalną pracownika znajdującego się poza Urzędem Gminy stosują wybrane samorządy już od jakiego czasu. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie Routera, który jest jednocześnie bramą do Internetu zastosowaną w...

read more

Jesteśmy żeby Pomagać!

Cyber Gmina

Białystok 1
PO BOX 112

Godziny

P-S: 8.00- 18.00
Niedziela: Nieczynne

Zadzwoń do nas!

+48 533 009 833