Praca zdalna w Urzędzie Gminy

Wirtulane Połączenia umożliwiające pracę zdalną pracownika znajdującego się poza Urzędem Gminy stosują wybrane samorządy już od jakiego czasu.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie Routera, który jest jednocześnie bramą do Internetu zastosowaną w Urzędzie Gminy i zestawienie sesji VPN.

Router taki powinien spełniać minimalne wymagania zarówno wynikające z przepisów RODO jak i techniczne, zapewniając właściwe kształtowanie ruchu do/z Internetu, do baz danych programów znajdujących się w Urzędzie.

 

Właściwa konfiguracja połączeń dla sesji VPN nawiązywanych do Urzędu, odseparowanie sieci komputerowej Urzędu przed dostępem z zewnątrz czy routing przychodzących połączeń to tylko niektóre z warunków jakie należy spełnić zachowując przy tym szeroko pojęte bezpieczeństwo gdyż wzrasta ryzyko przejęcia danych przez osoby do tego nieuprawnione, podczas  konfiguracji Routera przez osoby bez doświadczenia sieciowego.

Dobrym nawykiem stosowanym w Urzędach jest przekazanie nadzoru nad urządzeniami sieciowymi typu  Router, Firewall, UTM czy przełączniki sieciowe, osobom specjalizującym się w zarządzaniu siecią komputerową i dostępem do Internetu.

Czynniki powodujące przełamywanie stosowanych w Urzędach wszelkiego rodzaju zabezpieczeń sieci komputerowej oraz nadchodzące z Internetu niebezpieczeństwa sieciowe, zmieniają się tak często, że pracownicy nie nadążają z ich śledzeniem i podjęciem stosownych kroków w odpowiednim czasie, przez co narażają Urząd na utratę danych.