Podstawowe Zabezpieczenia w Urzędzie Gminy

Konfiguracja VLAN

Wdrożenie rozwiązania wirtualnej sieci lokalnej zabezpiecza komputery w Urzędzie odseparowując pracowników od siebie w przypadku infekcji wirusem czy nieautoryzowanym przejęciem komputera.

Niezbędny jest switch zarządzalny:

 • 24 porty 1000 Mbps cena 750.- zł
 • 48 portów 1000 Mbps cena 1050.- zł
Firewall + Routing

Wdrożenie pozwala na filtrowanie i anazlizę ruchu w sieci LAN do komputerów i serwerów w Urzędzie.

Niezbędny jest Router

 • Cena w zależności od liczby podłączonych urządzeń  sieciowych oraz przepustowości Internetu od 700 do 2200 zł
Dedykowany program do Inwentaryzacji

Autorski program dedykowany Urzędom działający online, w którym inwentaryzujemy posiadane komputery, określamy ich hardware, numer własny Urzędu, hasło Administratora,  zainstalowane oprogramowanie dziedzinowe, pokój oraz pracownika który na nim pracuje zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI.

 

 • Aplikacja online pozwala na tworzenie dowolnej ilości kategorii, dodania do niej programu dziedzinowego lub urządzenia i wykonywania na nim dowolnych zadań
 • Niezbędny jest Serwer WWW (MySQL+PHP) w sieci lokalnej Urzędu w przypadku braku serwera umożliwiamy wykupienie usługi Hostingu w cenie 250.- zł/rok
 • Aplikacja jest intuicyjna, po zalogowaniu dostępna z każdego komputera w Urzędzie, posiada rozbudowaną wyszukiwarkę filtrującą wprowadzone dane
 • Program posiada licencję dożywotnią. Można wykupić aktualizacje w cenie 120.- zł/rok. Urzędy, które opłacają VPS w cenie 250.- zł mają zapewnione aktualizacje bezpłatnie
Audyt Oprogramowania

Audyt obejmuje analizę oprogramowania zainstalowanego na komputerach pracowników oraz jego licencje. Cele audytu zgodne z KRI § 20 ust. 2 pkt 12 lit. a:

 

 • Sprawdzenie i wskazanie systemów operacyjnych bez wsparcia producenta
 • Aktualizacja programów do ich najnowszej wersji
 • Sprawdzenie i wskazanie oprogamowania bez wymaganej licencji
Audyt Autoryzowanego Dostępu

Celem Audytu jest sprawdzenie autoryzacji oraz uprawnień pracowników w dostępie do systemów i programów dziedzinowych zgodne z KRI § 20 ust. 2 pkt 7 lit. c oraz § 20 ust. 2 pkt 4 w tym:

 

 • Nadawanie nadmiernych uprawnień w systemach informatycznych
 • Nieodbieranie uprawnień w systemach informatycznych
 • Brak zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem